Βιοπληροφορική


Καλώς ήρθατε στην σελίδα του μαθήματος της Βιοπληροφορικής του Εργαστηρίου Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο συχνά για να είστε ενήμεροι για υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

Πρόγραμμα:
Θεωρία: Πέμπτη 14:30 - 17:15 | Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου
Εργαστήρια: Ομάδες 1-3*: Δευτέρα 11:30 - 14:15 | Αίθουσα υπολογιστών
Ομάδα 4*: Τετάρτη 8:30-9:30 | Αίθουσα υπολογιστών
*Βρείτε την ομάδα σας εδώ!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Εργαστήριο 1: Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων
Εργαστήριο 2: Αναζήτηση πληροφορίας σε βιολογικές βάσεις δεδομένων
Εργαστήριο 3: Στοίχιση ακολουθιών βιολογικών μακρομορίων
Εργαστήριο 4: Αναζήτηση ομοιοτήτων σε βάσεις δεδομένων ακολουθιών
Εργαστήριο 5: Πολλαπλή στοίχιση ακολουθιών – Φυλογενετική Ανάλυση
Εργαστήριο 6: Πρωτεϊνική Δομή

ΑΡΧΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Σύνδεσμος σε φάκελο στο dropbox

Επικοινωνία:
Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος | eliop.geneticslab.gr | eliop@geneticslab.gr
Επικ. Καθ. Δημήτρης Βλαχάκης | dimitris.geneticslab.gr | dimitris@geneticslab.gr

Top