Γενετική


Καλώς ήρθατε στην σελίδα του μαθήματος της Γενετικής του Εργαστηρίου Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο συχνά για να είστε ενήμεροι για υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

Πρόγραμμα:
Θεωρία: Δευτέρα 11:30 - 14:15 | Αμφιθέατρο Νιαβή
Εργαστήριο: Τρίτη 16:30 - 18:15 | Αμφιθέατρο Νιαβή

ΥΛΙΚΟ ΘΕΩΡΙΑΣ
Δομή DNA (Δρ. Δημητρίος Βλαχάκης)
Μίτωση-Μείωση (Δρ. Δημητρίος Βλαχάκης)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #1 & Διαφάνειες - Σημειώσεις Εργαστηρίου #1
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #2 & Διαφάνειες - Σημειώσεις Εργαστηρίου #2
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #3 & Διαφάνειες - Σημειώσεις Εργαστηρίου #3
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #4 & Διαφάνειες - Σημειώσεις Εργαστηρίου #4
Ανακεφαλαίωση - Θεωρία Εργαστήρια 1-4
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #5 & Διαφάνειες - Σημειώσεις Εργαστηρίου #5
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #6 & Διαφάνειες - Σημειώσεις Εργαστηρίου #6
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #7
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #8
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #9
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #10
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #11
Γενετική Εργαστήριο 'Ασκηση #12

Επικοινωνία:
Δρ. Δημήτρης Βλαχάκης | dimitris.geneticslab.gr | dimitris@geneticslab.gr


Top